Våra tjänster

Rectangle 7 1

Om våra tjänster

Vi har i huvudsak tre arbetsområden: inhyrning, hyrrekrytering samt rekrytering.

I samtliga områden arbetar vi med både kollektivanställda och tjänstemän. Vår inriktning är främst mot den tillverkande industrin och dess tjänsteföretag.

Sedan 2008 tillhandahåller vi truckutbildningar samt tester/analyser. Under 2017 började vi med att utbilda inom mätteknik och ritningsläsning.

Från 2022 kan vi även erbjuda traversutbildning för våra kunder.

Rectangle 11 1