Visselblåsarlagen

Lag

Visselblåsning

K-Bemanning har upprättat en visselblåsarfunktion för våra anställda och våra samarbetspartners, där du kan anmäla om missförhållanden och oegentligheter. Syftet med funktionen för visselblåsningen är att du, anonymt, ska kunna rapportera om missförhållanden som berör vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller andra missförhållanden som rör en arbetsrelaterad situation.

 

Läs mer om lagen på arbetsmiljöverkets hemsida:

Visselblåsarlagen - Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Anställda hos K-Bemanning hittar mer information och instruktioner i sin anställningsmapp.

 

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på K-Bemannings arbetsplatser och övriga missförhållande gällande anställda. För att vara skyddad av visselblåsarlagen

ska det finnas ett allmänintresse av det som rapporteras. Det kan handla om att en person har begått

allvarligt fel i sin tjänst som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Den som visselblåser ska även

uppfatta att uppgiften är sann och att den är arbetsrelaterad.

 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller

verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som

är kopplade till enstaka individer

 

Vem kan visselblåsa?

Utöver anställda på K-Bemanning omfattas också arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i

ett med K-Bemanning arbetsrelaterat sammanhang i skyddet av visselblåsarlagen.

 

Så här anmäler du

Rapportering sker via formulär nedan:

Rapportering av missförhållande
Du förblir anonym tills ärendet eventuellt tas upp av högre instans
Vad hände? Var hände det? Vem/vilka va inblandade?

 

 

Det går även att vända sig direkt till:

Mattias Sjöström

K-Bemanning Gislaved/Jönköping

Anderstorpsvägen 24

332 36 Gislaved

E-post: sjostrom@k-bemanning.se

Tel: 076 808 61 93

Jenny Johansson

K-Bemanning, Värnamo

Storgatsbacken 18c

331 37 Värnamo

E-post: jenny@k-bemanning.se

Tel: 072 147 55 36