Hyrrekrytering

Rectangle 16 (1)

Syftet med hyrrekrytering

Syftet med en hyrrekrytering är att vår kandidat efter en viss tids inhyrning övergår i en anställning hos kunden. En vanlig inhyrning kan också övergå i en hyrrekrytering. Har kunden hyrt in på samma tjänst räknas de dagarna till godo.

Har vår kandidat en tillsvidareanställning går de in i den nya anställningen med samma anställningsvillkor. Vi utför hyrrekryteringar för både tjänstemän och kollektivarbetande personal. Varje år hyrrekryteras omkring 40-70 personer genom K-Bemanning.

Förarbetet vid en hyrrekrytering påminner om en traditionell rekrytering. Vi gör urval och ni träffar alltid kandidaten innan uppdraget påbörjas.

Rectangle 11 4

Anledningen till att man använder sig av hyrrekrytering

  • Känner sig trygg med sin leverantör.
  • Slipper en tidskrävande rekryteringsprocess.
  • Smidigt att hantera både vid uppstart och eventuellt avslut.