Rekrytera personal

Låt K-Bemanning bli din kraftkälla. Vi tar hand om hela eller delar av din rekryteringsprocess både när det gäller kollektivanställda och tjänstemän. Vår styrka är den stora erfarenhet som vi tillsammans har från olika yrkesområden. En annan del i vår framgång är vår förmåga att få fram de personliga egenskaperna samt
motivationen hos varje sökande.

Alternativ 1
K-Bemanning tar hand om hela rekryteringsprocessen från början till slut.

 • Vi börjar med att kartlägga tjänsten tillsammans med er.
 • Är behjälpliga vid annonseringen.
 • Tar emot och registrerar ansökningar.
 • Påbörjar urvalsprocessen. Vi intervjuar och analyserar ansökningar.
 • Presenterar de bästa kandidaterna för er.
 • Erbjuder K-Bemannings intervjulokaler som neutral träffpunkt när det är dags för er att träffa/intervjua de presenterade kandidaterna.
 • Tar referenser.
 • Genomför tester.
 • Genomför eventuellt ytterligare intervjuer, förslagsvis förlagda hos er.
 • Tackar alla som sökt och tar personlig kontakt med de som varit på intervjuer.

Alternativ 2
När du är i behov av en snabb rekrytering.

 • K-Bemanning förutsätter att du har en klar bild av vilka kompetensområden, utbildningar och personliga egenskaper kandidaten bör ha.
 • Gör en snabbanalys av passande personer i vår CV-databas.
 • Hittar 2-3 intressanta kandidater som matchar din kravprofil.
 • Vi träffas för presentation av CV, samt tecknar ett rekryteringsavtal.
 • Följer fortsättningsvis samma process som i alt.1.

Alternativ 3
Headhunting.

 • I vår rekryteringsverksamhet åtar vi oss också Headhunting/Search uppdrag.
 • Ring din kontaktperson på K-Bemanning för prisuppgift på just din rekrytering.