Rekrytera personal

Rectangle 7 1

Hur funkar detta?

Vi är ett expansivt företag och tillsammans har vi erfarenheter från olika yrkesområden. Företaget startade 2004 och har etablerade kontor i Gislaved, Värnamo.

K-Bemannings affärsidé är att lokalt lösa företags bemanningsbehov genom att hyra ut och rekrytera erfaren och kompetent personal till vår målgrupp. Detta åstadkommer vi genom att sätta våra kunder och vår personal i fokus. Genom nära kontakt och kännedom om kundens behov och individens styrkor skapas en god relation för alla parters långsiktiga utveckling.

Rectangle 11 2

Upplägget för dig och ditt företag kan se ut på olika sätt!

 • Tidpunkten för när vi anlitas i er rekryteringsprocess kan vara från start, under pågående process eller i slutet av den.
 • Se oss som ett rekryteringsstöd som kan hjälpa till med referenstagningar, intervjustöd och tester. Ni bestämmer själva hur mycket stöd ni behöver. Vi debiterar en timkostnad.
 • Vi arbetar med Thomas Internationals test- och analysverktyg som ger ett suveränt underlag i rekryteringar. Vi utför tre olika tester: ThomasPPA (beteende), ThomasGIA (kapacitet) och HPTI (personlighet).
 • Testerna kan användas i alla skeden i rekryteringsprocessen. I startskedet för att direkt kunna screena mot uppsatta kravspecifikationer eller kanske i slutskedet när ni har två bra kandidater som ni inte kan skilja åt. Då är testerna ett perfekt komplement. Ni får en skriftlig dokumentation om kandidaten och vi ansvarar för en muntlig återkoppling till kandidaten.
 • Vi på K-Bemanning har över 17 års erfarenhet av rekryteringar på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Vi använder själva testerna vid egna rekryteringar. Vi vet hur svårt det kan vara att göra en neutral bedömning av en kandidat utan att känslor spelar in. Låt oss kvalitetssäkra din rekryteringsprocess. En misslyckad rekrytering är alltid en dyr kostnad för ett företag.

Vi erbjuder er en komplett rekryteringsprocess

Vi tar hand om processen från början till slut

 • Vi börjar med att kartlägga tjänsten tillsammans med er.
 • Är behjälpliga vid annonseringen.
 • Tar emot och registrerar ansökningar.
 • Påbörjar urvalsprocessen. Vi intervjuar och analyserar ansökningar.
 • Presenterar de bästa kandidaterna för er.
 • Erbjuder K-Bemannings intervjulokaler som neutral träffpunkt när det är dags för er att träffa/intervjua de presenterade kandidaterna.
 • Tar referenser.
 • Genomför tester.
 • Genomför eventuellt ytterligare intervjuer, förslagsvis förlagda hos er.
 • Tackar alla som sökt och tar personlig kontakt med de som varit på intervjuer.

Kontakt

När du är i behov av en snabb rekrytering

 • K-Bemanning förutsätter att du har en klar bild av vilka kompetensområden, utbildningar och personliga egenskaper kandidaten bör ha.
 • Gör en snabbanalys av passande personer i vår CV-databas.
 • Hittar 2-3 intressanta kandidater som matchar din kravprofil.
 • Vi träffas för presentation av CV, samt tecknar ett rekryteringsavtal.
 • Följer fortsättningsvis samma process som i alternativ 1.

Kontakt

Headhunting

 • I vår rekryteringsverksamhet åtar vi oss också Headhunting/Search uppdrag.
 • Ring din kontaktperson på K-Bemanning för prisuppgift på just din rekrytering.

Kontakt