Rekrytera personal

Vi tar hand om hela eller delar av din rekryteringsprocess både vad gäller kollektivanställda och tjänstemän. Vår styrka är den stora erfarenhet och det breda nätverk som vi tillsammans har från olika yrkesområden. En annan del i vår framgång är vår förmåga att få fram de personliga egenskaperna samt motivationen hos varje sökande.

Låt K-Bemanning bli din kraftkälla

 • Betala inte mer än vad du behöver
 • Använd GGVV-regionens mest erfarna rekryterare
 • Vi erbjuder allt från en komplett rekryteringsprocess till specialisthjälp i delar av er rekrytering

Alternativ 1

K-Bemanning tar hand om hela rekryteringsprocessen från början till slut.

 • Vi börjar med att kartlägga tjänsten tillsammans med er.
 • Är behjälpliga vid annonseringen.
 • Tar emot och registrerar ansökningar.
 • Påbörjar urvalsprocessen. Vi intervjuar och analyserar ansökningar.
 • Presenterar de bästa kandidaterna för er.
 • Erbjuder K-Bemannings intervjulokaler som neutral träffpunkt när det är dags för er att träffa/intervjua de presenterade kandidaterna.
 • Tar referenser.
 • Genomför tester.
 • Genomför eventuellt ytterligare intervjuer, förslagsvis förlagda hos er.
 • Tackar alla som sökt och tar personlig kontakt med de som varit på intervjuer.

Alternativ 2

När du är i behov av en snabb rekrytering.

 • K-Bemanning förutsätter att du har en klar bild av vilka kompetensområden, utbildningar och personliga egenskaper kandidaten bör ha.
 • Gör en snabbanalys av passande personer i vår CV-databas.
 • Hittar 2-3 intressanta kandidater som matchar din kravprofil.
 • Vi träffas för presentation av CV, samt tecknar ett rekryteringsavtal.
 • Följer fortsättningsvis samma process som i alt.1.

Alternativ 3

Headhunting.

 • I vår rekryteringsverksamhet åtar vi oss också Headhunting/Search uppdrag.
 • Ring din kontaktperson på K-Bemanning för prisuppgift på just din rekrytering.

Alla företag är olika

Vi förstår att alla företag är olika och anpassar våra tjänster baserat på ditt företags unika förutsättningar.

 • Tidpunkten för när vi anlitas i er rekryteringsprocess kan vara från start, under pågående process eller i slutet av den.
 • Se oss som ett rekryteringsstöd som kan hjälpa till med referenstagningar, intervjustöd och tester. Ni bestämmer själva hur mycket stöd ni behöver. Vi debiterar en timkostnad.
 • Vi arbetar med världens största testsystem, Thomas Systemet. Ett suveränt hjälpmedel i rekryteringar. Vi utför tre olika tester: PPA (personprofilanalys), TST (förmågetest) och HPTI (ledarskapspotential).
 • Testerna kan användas i slutskedet av processen på rekryteringen. Ni kanske har två bra kandidater som ni inte kan skilja åt. Då är testerna ett perfekt komplement. Ni får en skriftlig dokumentation om kandidaten och vi ansvarar för en muntlig återkoppling till kandidaten.
 • Vi på K-Bemanning har över 15 års erfarenhet av rekryteringar på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Vi använder själva testerna vid egna rekryteringar. Vi vet hur svårt det kan vara att göra en neutral bedömning av en kandidat utan att känslor spelar in. Låt oss kvalitetssäkra din rekryteringsprocess. En misslyckad rekrytering är alltid en dyr kostnad för ett företag.

Varmt välkommen att kontakta oss

K-Bemanning AB Gislaved

Besöksadress: Anderstorpsvägen 24
(Weland Industricentrum, Vita Huset)

Tel: 076-808 61 91 (Victor Alnäs)

E-post: info@k-bemanning.se

K-Bemanning AB Värnamo

Besöksadress: Storgatsbacken 18 C
331 37 Värnamo

Tel: 070-822 75 01 (Mattias Sundler)

E-post: info@k-bemanning.se


Namn *

E-post *

Meddelande