Mätteknik & Ritläsning

Rectangle 7 4

Grundutbildning I mätteknik och ritningsläsning

Industrin skriker idag efter ny personal. Men under de senaste åren har det blivit allt svårare att hitta kompetent produktionspersonal. Samtidigt har utbildningar riktade mot industrin minskat markant och intresset bland de unga att gå en industriutbildning stadigt sjunkit. En ekvation som inte riktigt går ihop och som inneburit att situationen börjar bli akut hos många tillverkande företag.

K-Bemanning har därför beslutat att starta upp en 2-dagars grundutbildning i ritningsläsning och mätteknik. Via en extern utbildare som K-Bemanning knutit till sig kommer det att finnas möjlighet för ditt företag att utbilda din personal hos oss. Kanske ska du nyanställa eller bara höja kunskapsnivån på din befintliga personal. Oavsett vilket finns här en bra möjlighet att höja er kompetensnivå.

Vår utbildare heter George Vancea och driver idag V.G. Mätteknik AB i Lanna. Ett företag inom 3D-skanning och 3D-mätning. George har flera års arbetslivserfarenhet inom mät- och produktionsteknik och är även van att utbilda personal.

Utbildningarna kommer att äga rum löpande en gång i månaden. Upp till åtta utbildningsplatser erbjuds vid varje tillfälle.

Rectangle 11 3

Kursupplägg

Dag 1

 • Introduktion i mätteknik.
 • Fasta mätdon. Måttnormaler, passbitar, tolkar.
 • Mätövningar med skjutmått, mikrometer (analoga, digitala). Underhåll och skötsel.

Dag 2

 • Ritningsläsning
 • Vyer
 • Snitt
 • Måttsättning. Linjer och symboler, kedje-, baslinje-, koordinat och kombinerad måttsättning.
 • Toleranser och passningar. ISO, passningar, basmått och toleranssymboler.
 • Introduktion av övriga toleransangivelser. Form- och lägestoleranser, ytjämnhet.

Målet med utbildningen

Efter 2-dagarsutbildningen ska deltagarna kunna läsa och tyda en enklare ritning och tillämpa toleranssystemen. Deltagarna ska kunna mäta med skjutmått, mikrometer och fasta mätdon och ha vetskap om de vanligaste mätfelen samt underhåll av mätdonen.

Alla deltagare får efter avslutad kurs ett intyg.

Bra att veta:

 • Utbildningen äger rum i Gislaved på Weland Industricentrum.
 • K-Bemanning tillhandahåller all mätutrustning på plats.
 • Utbildningsdagar är måndagar och tisdagar.
 • Fika och lunch ingår i priset.

Har du frågor? Kontakta Jonas på: jonas@k-bemanning.se