Analyser och test

Rectangle 7 4

Bakgrund till Thomassystemet

År 1928 skissade Dr. William Moulton Marston den ursprungliga modellen för denna teori. Hans bok ”Emotions of normal people” bygger på normala människors beteenden i arbetslivet. Han presenterar där fyra grundegenskaper hos människan.

D Dominans
I Inflytande
S Stabilitet
C Anpassning(Compliance)

På grundval av denna teori utvecklade Thomas Hendrickson (1950-talet) ett analyssystem där personer väljer ord som beskriver dem. Systemet bygger på forced-choice metoden. Detta ger underlag för en PersonProfil, som används för att finna de mest lämpade personerna för olika typer av arbetsuppgifter och befattningar.

Rectangle 11 3

Användningsområden för Thomassystemet

 • Rekrytering och Urval
 • Försäljningsteknik
 • Personalinventering
 • Medarbetarsamtal
 • Identifikation av press och stress
 • Rehabilitering
 • Grupputveckling (Teambuilding)
 • Gruppsammansättning
 • Ledarskapsutveckling
 • Omorganisation
 • Inlärningsförmåga
 • Utvecklingspotential
 • Personalutveckling

Test för selektion och träning

TST (test för selektion och träning) är ett test som gjutet för dig som vill utbilda eller utveckla en individ eller en organisation. Här kontrolleras olika förmågor och resultaten är i det närmaste 100 %. Används i huvudsak med syftet att se om kandidaten har god inlärningsförmåga. PPA (person profil analys) är ett test där vi får fram personliga egenskaper.

Rectangle 11 (2)