Analyser och tester

Fråge

Bakgrund till Thomassystemet

År 1928 skissade Dr. William Moulton Marston den ursprungliga modellen för denna teori. Hans bok ”Emotions of normal people” bygger på normala människors beteenden i arbetslivet. Han presenterar där fyra grundegenskaper hos människan.

D Dominans
I Inflytande
S Stabilitet
C Anpassning(Compliance)

På grundval av denna teori utvecklade Thomas Hendrickson (1950-talet) ett analyssystem där personer väljer ord som beskriver dem. Systemet bygger på forced-choice metoden. Detta ger underlag för en PersonProfil, som används för att finna de mest lämpade personerna för olika typer av arbetsuppgifter och befattningar.

Läs mer om Thomassystemet och dess alla funktionsområden: Thomas | Bättre beslut med psykometriska verktyg & bedömningar

Rectangle 11 3

Användningsområden för Thomassystemet

 • Rekrytering och Urval
 • Onboarding/Introduktion
 • Retention (behålla)
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Teamarbete
 • Ledarskap
 • Utvecklingspotential
 • Medarbetarsamtal
 • Förändringsarbete
 • Medarbetarengagemang
 • Säljutveckling
 • Kultur/Värderingar
 • Arbetsmiljö/Rehabilitering
 • Talant management
 • Performance management

Vi är certifierade användare av Thomas Internationals test- och analysverktyg och erbjuder följande verktyg i våra processer:

Befattningsprofilering - ThomasBPA

ThomasBPA identifierar en befattnings beteendemässiga krav och ger möjligheten att profilera den befattning ni rekryterar för.

Vi får bland annat underlag för:

 •  Samsyn på aktuell befattning 
 •  Matchning mellan person och roll
 •  Underlag för medarbetarsamtal

 

Beteende - ThomasPPA

ThomasPPA bygger på DISC-teorin och ger information om en persons beteendemässiga kunskaper och bland annat insikt om kommunikationsstil, styrkor och motivationsfaktorer.

Vi får bland annat underlag och indikationer på:

 • Vilka är personens styrkor
 •  Hur kan vi säkerställa att personen är motiverad
 •  Hur kommunicerar vi bäst
 •  Hur agerar personen under press
 • Drivs personen av resultat
 • Vilken roll kan personen komma att bli framgångsrik i

 

Kapacitet - ThomasGIA

ThomasGIA är ett normerat kapacitetstest som bland annat ger inblick i en persons mentala bearbetningshastighet, koncentration, förmåga att vara snabbtänkt och hur denne svarar på utbildning och kan tillämpa sina kunskaper.

ThomasGIA mäter personens kapacitet inom fem områden; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Vi får bland annat underlag och svar på:

 •  Är den här personen snabbtänkt
 •  Kan personen hantera befattningens mentala krav
 •  Är personen en problemlösare
 •  I vilken utsträckning kan personen utvecklas med stöd av utbildning
 •  Är personen tillräckligt utmanad
 •  Har personen kapacitet att hantera större mentala krav i sin befattning

 

Thomas360

Thomas360 samlar konstruktiv och ärlig feedback från personer i medarbetarens närhet, för att därefter jämföras med den egna uppfattningen, vilket ökar självkännedom och identifierar eventuella utvecklingsområden.

Vi får bland annat underlag och svar på:

 •  Nyckelstyrkor och hur de observeras på arbetsplatsen
 •  Utvecklingsområden för att förbättra arbetsprestationen
 •  Ökad självmedvetenhet
 •  Skillnader mellan egna och andras uppfattningar
 •  Faktorer som kan påverka prestation
 •  Öppna kommunikationen för förbättringar inom teamet

 

ThomasTeam

ThomasTeam, som används tillsammans med PPA, hjälper team att få förståelse för sina styrkor, begränsningar och det värde de tillför organisationen. Det ger er också möjlighet att öka teamets prestationsnivåer genom ökad förståelse för hur de ska ledas mer effektivt. 

Vi får bland annat underlag och svar på:

 • Vilken roll spelar varje person i teamet
 • Var finns de svaga punkter i teamet
 • Hur hanteras dessa begränsningar
 • Används varje teammedlems styrkor
 • Finns det konflikter
 • Vilken ledarstil kommer att inspirera medarbetarna att de prestera efter högsta förmåga
Thomas Sys Logga 2022 (1)