Truck- Travers- Lift- förarutbildning

Industry 1801661 1280

Utbildning Säkra lyft Travers/ -Kran, mobila arbetsplattformar sax/ -bom Lift och Truckförarutbildning

 

Säkra lyft

Har du, dina medarbetare eller dina arbetskamrater godkänt förarbevis samt körtillstånd för truck, travers, lift eller andra lyftdon?

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling gäller följande: "En lyftanordning eller ett lyftredskap får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Läs mer om detta i AFS 2006:6 §29.

 

Behöver du eller ditt företag en Truck- Lift-eller Traversutbildning eller kanske bara repetition och uppdatering har vi lösningen. Vi jobbar med flexibilitet i fokus och lägger upp kursen efter just Ert specifika utbildningsbehov.

 

Vårt mål är att ge alla våra kursdeltagare på utbildningen en säker och professionell grund för all truck -Lift och traverskörning inom alla områden. Utbildningen ger kunskaper om maskinernas funktioner, ansvar, riskbedömning och underhåll. Med rätt utbildning blir verksamheten säkrare – och mer lönsam. Risken för skador minskar om personalen har ordentlig utbildning och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Ni får mindre fall av kassationer pga. felaktig eller slarvig truck- Lift- eller travershantering, ni ökar lönsamheten och ger dessutom en ökad produktivitet med trygg och säker personal. I Våra utbildningar ingår även ergonomi och säker arbetsmiljö för frisk och trygg personal.

Vill du läsa mer om SAM (Systematiskt arbetsmiljö arbete) kan du göra det här: SAM

 

Travers- Lift- Truckutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig själv eller dina medarbetare till truckförare, Lift eller traversförare? Hör av dig till Jenny eller Anders. på K-Bemanning så kan vi berätta mer om kurstillfällen och upplägg!

Jenny och Anders har godkända instruktörslegitimationer från MA System och TYA och över 25 års erfarenhet av både truck, Lift och traversföraryrket. Utbildningen innebär alla de teoretiska och praktiska övningar som behövs för att bli en god maskinförare. Vi utbildar enligt TLP 10, SS-ISO9926-1 och SS-ISO 23853

 

Är du intresserad eller vill veta mer?

E-post: jenny@k-bemanning.se
Direkt: 072-147 55 36

E-post: anders@k-bemanning.se

Direkt tel: 076-899 88 42

Truckolyckor

Trucken är den maskin som är inblandad i flest arbetsolyckor i Sverige, Varje dag skadas flera personer i olyckor med truckar - vid kollisioner, vältning och haverier samt felaktig användning. Näst efter truck kommer travers/telfer och kran tätt följt av mobila arbetsplattformar så som Sax och Bom Liftar som mest inblandad i arbetsplatsolyckor.

 

Kunskap om användning av truckar och gällande regler varierar mycket mellan olika arbetsplatser, därför gör vi en riskanalys när vi ändå är på plats för att undvika olyckor i framtiden.

Läs mer om tunga lyft och säkra lyft på Arbetsmiljöverket, www.av.se.