Produktionschef till Klöfver AB Dannäs TILLSATT Oktober 2020