Våra tjänster

Vi har i huvudsak tre arbetsområden; inhyrning, hyrrekrytering samt rekrytering.
I samtliga områden arbetar vi med både kollektivanställda och tjänstemän.
Vår inriktning är främst mot den tillverkande industrin och dess tjänsteföretag.
Sedan 2008 tillhandahåller vi även truckutbildningar och tester/analyser.